Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING PUUR SAN DESIGN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Puur San Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Puur San Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Puur San Design verstrekt. Puur San Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM PUUR SAN DESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

Puur San Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Puur San Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

HOE LANG PUUR SAN DESIGN GEGEVENS BEWAART

Puur San Design bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Puur San Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Puur San Design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Puur San Design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en wordt niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Puur San Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Puur San Design bij Google zoekresultatenpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Puur San Design te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Puur San Design heeft hier geen invloed op.

Puur San Design heeft Google geen toestemming gegeven om via Puur San Design verwerken Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar studio@puursan.art. Puur San Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Puur San Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Puur San Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn an misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Puur San Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Puur San Design via studio@puursan.art. www.puursan.art is een website van Puur San Design. Puur San Design is als volgt te bereiken:

E-mailadres: studio@puursan.art